Sifooyinka mu’miniinta

ﻭَﻋِﺒَﺎﺩُ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻳَﻤْﺸُﻮﻥَ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﺄَﺭْﺽِ ﻫَﻮْﻧًﺎ
ﻭَﺇِﺫَﺍ ﺧَﺎﻃَﺒَﻬُﻢُ ﺍﻟْﺠَﺎﻫِﻠُﻮﻥَ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﺳَﻠَﺎﻣًﺎ ﻭَﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ
ﻳَﺒِﻴﺘُﻮﻥَ ﻟِﺮَﺑِّﻬِﻢْ ﺳُﺠَّﺪًﺍ ﻭَﻗِﻴَﺎﻣًﺎ ﻭَﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻳَﻘُﻮﻟُﻮﻥَ ﺭَﺑَّﻨَﺎ
ﺍﺻْﺮِﻑْ ﻋَﻨَّﺎ ﻋَﺬَﺍﺏَ ﺟَﻬَﻨَّﻢَ ﺇِﻥَّ ﻋَﺬَﺍﺑَﻬَﺎ ﻛَﺎﻥَ ﻏَﺮَﺍﻣًﺎ
‏( ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ )
Aayadda:Addoomada Allaha
Raxmaanka ahi waa kuwa
dhulka u socda si deggan oo
aan isqaadqaad ahayn,oo
haddii ay la hadlaan jaahiliintu
salaama oo iska dhaafa,waa
kuwa waqtigooda ku
qaadanaya iyagoo Alle u
sujuudsan iyo iyagoo salaadda
oogaya oo taagan,oo
odhanaya;Rabbiyow naga
badbaadi cadaabka jahanna
ma,waxa weeye cadaab halis
ah oo darane.
Muslinka iimaankiisu buuxo ee
taqwada iyo cabsida Eebbe ku
no oli wuxu Alle u caabudaa
sidii oo uu arkayo oo
kale,waayo wuxu og yahay in
Alle arkayo,oo og yahay wax
kasta oo uu fulinayo oo
samaynayo:

Advertisements

Fikir kaada ka dhiibo

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s